Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Sprawozdanie z projektu

Sprawozdanie z realizowanego, przez Fundację Dzieciom „ Idziemy Razem”, projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie ( nr umowy 167/MnŁ 2022 z dnia 22.08.2022).

 

Tytuł projektu: „ Zapobieganie chorobom wywołanym niedoborem witaminy D u dzieci i młodzieży„. Program był realizowany w okresie od 01.09. do 31.12. 2022 roku . W pierwszym etapie zakupiono różne formy leku ( nie suplementu ) witaminy D, w różnych dawkach w zależności od wieku, który był wykazany w listach dzieci, wcześniej ustalonych na podstawie własnych informacji z województwa. Następnie witamina D była przekazywana przez osoby z Zarządu Fundacji dzieciom z rodzin uchodźców wojennych z Ukrainy ( projekt dotyczył dzieci ukraińskich) zamieszkujących w województwie łódzkim; ostatnie ilości witaminy D przekazano dzieciom z 2 łódzkich domów dziecka.
W zakresie działań profilaktycznych w wieku rozwojowym przekazano witaminę D w 3 formach, uwzględniając jej ilość w odniesieniu do wieku, i tak : krople ( 1 kropla-400 j.m.) podawano najmłodszym dzieciom- do lat 5., od 6. do 12. lat dawkę 1000 j.m. w tabletkach i od lat 13. tabletki  zawierające 2000 j.m. Dla wszystkich dzieci zaplanowano w zaleceniach ilość witaminy D na 6 miesięcy( domy dziecka) i 12 miesięcy dla dzieci z województwa, ale zawsz z przerwą w okresie letnim. Opiekunowie dzieci otrzymali dokładne zalecenia z podpisem lekarza. Zakupieniem witaminy D, jej rozprowadzaniem i przekazywaniem bezpośrednio dzieciom zajmowali się wyłącznie Członkowie Zarządu Fundacji.


Mimo początkowego zaplanowania działań profilaktycznych dla 50. dzieci ukraińskich, udało się profilaktykę zaburzeń rozwoju chorób narządów ruchu przeprowadzić u 212 dzieci z Łodzi i województwa łódzkiego. W łódzkich domach dziecka, oprócz dzieci ukraińskich, przebywały też dzieci polskie, dla których witaminę D zakupiliśmy, poza projektem czyli z własnych funduszy Fundacji. Preparaty witaminy D w różnych postaciach uwzględniających ilości przekazaliśmy dzieciom ukraińskim mieszkającym lub zgromadzonym na ten czas w następujących obiektach :   

 

Hotelu SAWANA w Opocznie ( 11.10.2022)
Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych gmina Bedlno(19.10.2022)
Szkole Podstawowej w Bielawach (02.11.2022)
Obiekcie Pałacowym w Walewicach (02.11.2022)
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym na terenie PMOS w Zduńskiej Woli ( 15.11.2022)
Szkole Podstawowej w Szadku (15.11.2022)
Domu Dziecka nr 7 i Domu Dziecka nr 1 w Łodzi ( 06.12.2022)


Obszerne sprawozdanie z realizowania projektu zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 09.01.2023 roku. Przekazano także liczne zdjęcia ze spotkań z dziećmi i / lub opiekunami  oraz telewizyjne nagrania dotyczące tych spotkań ( w Szewcach Nadolnych i Zduńskiej Woli).

 

Dodatkowe materiały odnośnie działalności Fundacji "Idziemy Razem" w ramach programu Przekazywanie witaminy D dzieciom ukraińskim w ramach Programu: ``Moce nadŁódzkie `` w linkach poniżej:

 

Zduńska Wola >> LINK << materiał ŁWD z dnia 19.10.2022, część o programie od 07:05

Szewce Nadolne >> LINK <<


Zdjęcia w liczbie 12 ze spotkania z dziećmi i /lub ich opiekunami i przekazywanie witaminy D są zamieszczone w GALERII, z tytułem: Przekazywanie witaminy D dzieciom ukraińskim w ramach Programu: ``Moce nadŁódzkie ``.

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2022


10 stycznia 2023 w siedzibie Centrum odbyło się coroczne zebranie przedstawicieli Organów Fundacji. Obecni byli Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Fundacji oraz przedstawiciele Rady Programowo-Konsultacyjnej i Wolontariatu. Omawiano działalność Fundacji, problemy i plany na przyszłość. Poniżej sprawozdanie merytoryczne z omawianych szczegółowo spraw.     

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom
z Chorobami Narządów Ruchu
„IDZIEMY RAZEM” za rok 2022

  

W strukturach Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" kontynuowała działalność jednostka medyczna, pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", prowadząc usługi medyczne o typie "not for profit", co oznacza, iż nadwyżki z tej działalności są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Jednostka ta utworzona została w związku z podjęciem przez Fundację działalności leczniczej o charakterze poradni diagnostyczno - konsultacyjnej. Kontynuowano realizację kontraktu z NFZ – wizyty stacjonarne oraz teleporady.
   10 marca 2022 roku Członkowie Zarządu Fundacji, w osobach : profesor Danuta Chlebna-Sokół, dr Izabela Michałus, dr inż. Andrzej Sokół oraz Wolontariuszka Teresa Czeszek - pielęgniarka przeprowadzili badania lekarskie u około 20. dzieci z rodzin Ukraińskich Uchodźców Wojennych, które zamieszkały w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego na osiedlu Lumumby. Dzieci były w różnym wieku, a badania miały charakter profilaktycznych, podczas których oceniono ogólny rozwój dziecka i stan zdrowia. W niektórych przypadkach, gdy wykryto nieprawidłowości lub choroby przewlekłe, ustalano wskazania do poradni specjalistycznych. Opiekunowie dzieci otrzymali oficjalną dokumentację z opisem i wynikiem badania oraz z zaleceniami.
   Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem” pomagała dzieciom z rodzin ukraińskich uchodźców wojennych, które zamieszkały w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, przy ulicy Lumumby. 30 marca 2022 roku przekazaliśmy dla tych dzieci zestawy preparatów witaminy D, do profilaktycznego stosowania do końca czerwca.
   Fundacja, z okazji Świąt Wielkanocnych, przekazała prezenty dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy. Zakupione przez Fundację różne produkty spożywcze przekazane zostały za pośrednictwem Pracowników Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z życzeniami najlepszego spędzenia naszych polskich chrześcijańskich Świąt Wielkanocnych.
  21 maja 2022 roku w Walewicach- w Kompleksie Pałacowym ze Stadniną Konii pięknym parkiem z przepływającą przez park rzeką, odbyło się Spotkanie z Okazji Dnia Dziecka. Spotkanie to było zorganizowane przez Fundację Pomagającą Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem” ze współudziałem Zespołu Kompleksu Pałacowego w Walewicach. Na tę Imprezę były zaproszone dzieci – podopieczni Fundacji, w tym najnowsi: dzieci z Ukrainy, oraz dzieci osób działających i wspierających Fundację. Gośćmi spotkania były osoby, które przez wiele lat działały i wspierały Fundację, w tym przedstawiciel władz krajowych - Minister Rządu RP, przedstawiciele władz wojewódzkich – województwa łódzkiego i śląskiego oraz rodzice i opiekunowie podopiecznych Fundacji. Pod koniec Spotkania odbyła się aukcja darów przekazanych w tym celu przez Sponsorów; wszystkie podarowane przedmioty były wylicytowane. Uzyskane z tej licytacji fundusze będą w całości przeznaczone na cele statutowe Fundacji, w tym na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.                                                       
  W dniach 30.07-13.08.2022 roku odbył się turnus rehabilitacyjny, zorganizowany w Międzywodziu przez Stowarzyszenie Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości - OI Polska. Na tym turnusie przebywało między innymi 20 dzieci z wrodzoną łamliwością kości, a 15 z nich otrzymało dofinansowanie pobytu od Naszej Fundacji. Przez kilka dni pacjentom na turnusie towarzyszyła Prezes Fundacji prof. Danuta Chlebna-Sokół, która kontrolowała przebieg zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych u dzieci oraz udzielała porad rodzicom i samym dzieciom z zakresu różnych problemów medycznych.
  26.listopada 2022 roku odbyła się V Konferencja z cyklu „Aktualne problemy osteologii wieku rozwojowego. „Konferencja miała miejsce w Hotelu Borowiecki, w Łodzi; była zorganizowana przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, ze współudziałem Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem” oraz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Na konferencji członkowie Zarządu Fundacji przedstawili wykłady.

  •    W dniu 6 grudnia 2022 Fundacja wykupiła na własność, od Zarządu Lokali Miejskich Urzędu Miasta Łodzi lokal, w którym mieści się Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży.

   W ciągu całego roku 2022 przedstawiciele Wolontariatu Fundacji pomagali podopiecznym, niosąc im wsparcie podczas pobytu w Klinice. Kontynuowano także inicjatywę pomocy psychologicznej dla podopiecznych i ich rodzin – bezpośredni kontakt z psychologiem będącym Wolontariuszem Fundacji.
   Fundacja dofinansowała turnusy rehabilitacyjne  licznym Podopiecznym Fundacji, na podstawie złożonych podań do Zarządu, zatwierdzanych uchwałami.
   Członkowie Fundacji prowadzili wykłady z zakresu chorób metabolicznych kości na licznych konferencjach krajowych, szerząc wiedzę o diagnostyce i leczeniu chorób układu kostnego (w tym chorób rzadkich) u dzieci.
   Fundacja współpracowała z Sekcją Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym.
   Fundacja wydała materiały promocyjne, w tym kalendarzyki, celem propagowania wpłat 1%.
   Fundacja prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook.
   W ciągu następnych 12 miesięcy Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia dla dalszej działalności Fundacji.

Od momentu utworzenia Fundacji regularnie spotykał się Zarząd Fundacji, podejmując decyzje o bieżących działaniach Fundacji, a w najważniejszych sprawach Zarząd podejmował uchwały (uchwały do wglądu w siedzibie Fundacji).

 

 

Danuta Chlebna-Sokół                            Izabela Michałus
Przewodnicząca Zarządu Fundacji         Sekretarz Zarządu Fundacji    
Dzieciom „Idziemy Razem”                      Dzieciom „Idziemy Razem”

 

W Galerii zamieszczono cztery zdjęcia z zebrania 10 stycznia 2023.

 

 

 

 

Międzywodzie 2022

W dniach: 30 lipca – 13 sierpnia 2022 odbywał się turnus rehabilitacyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Osób z OI – Polska. Turnus, już po raz kolejny, miał miejsce w Międzywodziu, nad morzem, w woj. zachodniopomorskim. Na turnusie tym przebywały dzieci i młodzież z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości (Osteogenesis Imperfecta - OI); większość z nich otrzymała dofinansowanie do turnusu od naszej Fundacji; (Podopieczni Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „ Idziemy Razem”.

 

Rehabilitację specjalistyczną , indywidualną dla uczestników turnusu z OI prowadziły 2 Panie Magister, fizjoterapeutki z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na turnusie dla uczestników i ich opiekunów wygłosiła wykład dr n med. Maria Grochowska, Kierownik Kliniki Rehabilitacji w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, która mówiła o kompleksowej rehabilitacji tak potrzebnej chorym dzieciom z OI ; możliwej obecnie do realizacji w I-CZDz w Warszawie.


Tradycyjnie już turnus wizytowała Prezes Fundacji prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna – Sokół, która przebywała na turnusie kilka dni udzielając pomocy lekarskiej, porad/konsultacji oraz kontrolując prowadzoną rehabilitację.
Zdjęcia z turnusu, w liczbie 12 zamieszczone są w Galerii z tytułem Międzywodzie 2022.