Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Bal charytatywny 2019

Przypominamy i zapraszamy na XIII Bal Charytatywny organizowany przez Fundację Dzieciom „Idziemy Razem” 2 lutego (sobota)2019 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi, ul. Piotrkowska 262. Koszt zaproszenia nie uległ zmianie i wynosi 200 zł od osoby. Pieniądze za zaproszenia należy wpłacać na konto Fundacji:

PKO BP SA III O/Ł Nr. 62 10 20 3378 0000 1902 0115 2768, z dopiskiem: darowizna od (nazwisko i imię) dla Fundacji (Bal).

Zaproszenia będą do nabycia w Centrum Leczenia Osteoporozy (Poradnia zorganizowana i prowadzona przez Fundację) – ul. Traugutta 11, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Osobą do kontaktu jest pani Ewa Czerwińska – Sekretarka Medyczna w Centrum Leczenia Osteoporozy. Telefony: do Centrum 885 716 716 lub 604 204 638.

Paczki świąteczne 2018

Podobnie jak w latach poprzednich zostały wysłane paczki świąteczne do podopiecznych Fundacji. Zawartość 40 paczek przygotowali Wolontariusze Fundacji, a samo wysłanie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, zrealizowali Członkowie Zarządu Fundacji.

Paczki_swiateczne.jpg

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „IDZIEMY RAZEM” za rok 2018

 

 1.    20 stycznia 2018 r. Fundacja zorganizowała XII Bal Dobroczynny, który odbył się jak w poprzednich latach w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podczas balu miały miejsce wydarzenia o charakterze charytatywnym – aukcja przedmiotów podarowanych przez sponsorów i aukcja poduszek oraz kołderek wykonanych specjalnie na bal.
 2.    Zgodnie z celem statutowym Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem” (paragraf 3, ustęp 1, punkt k) pieniądze uzyskane ze sprzedaży darów podczas aukcji przeprowadzonych na balu, zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu diagnostycznego dla dzieci niepełnosprawnych oraz zdeponowane na rachunkach bankowych
  z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.
 3. 3.   Fundacja przyznała na podstawie uchwały Certyfikaty Dobroczynności dla szczególnie zasłużonych Darczyńców i Przyjaciół Fundacji.
 4.  W strukturach Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" działała jednostka lokalna, pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", w ramach działalności o typie "not for profit",
  co oznacza, iż zyski z tej działalności są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Jednostka ta utworzona została w związku z podjęciem przez Fundację działalności leczniczej o charakterze poradni diagnostyczno - konsultacyjnej. Kontynuowano realizację kontraktu z NFZ.
 5. 3 lutego 2018 roku podczas Jubileuszu Pani Zuzanny Pesty – Wolontariuszki Fundacji, goście Jubileuszu zamiast kwiatów przekazali darowiznę pieniężną na cele statutowe Fundacji.
 6.    22 lutego 2018 roku w ramach spotkań ze Strażą Miejską odbyły się prezentacje i warsztaty w wykonaniu nauczycieli szkoły Podstawowej nr 46
  w Łodzi, która współpracuje ze Strażą Miejską. Spotkanie miało miejsce w Auli szpitala.
 7.    W dniach 17-21 sierpnia 2018 r. Prezes Fundacji prof. Danuta Chlebna-Sokół wizytowała, podobnie jak w latach poprzednich, turnus rehabilitacyjny dla dzieci (i młodych dorosłych) z wrodzoną łamliwością kości. W tym roku był on zorganizowany w Sarbinowie. Prezes Fundacji konsultowała problemy nowych uczestników turnusu, kontrolowała przebieg zajęć rehabilitacyjnych, udzielała porad dotyczących leczenia, postępowania dietetycznego i aktywności fizycznej. Na turnusie przebywało kilkanaścioro dzieci chorych na WŁK, które otrzymały od Naszej Fundacji dofinansowanie.
 8.    W dniu 1 września 2018 na terenie CSK Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Marii Konopnickiej odbył się Piknik Rodzinny dla pacjentów, który współorganizowała Fundacja. W spotkaniu tym uczestniczyli też przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi.
 9. Fundacja była współorganizatorem III Konferencji „Aktualne problemy osteologii dziecięcej”, która odbyła się 24 listopada 2018 r. w Centrum Biznesowym „Synergia” w Łodzi.
 10.  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Podopieczni Fundacji zostali obdarowani paczkami świątecznymi (zabawki, artykuły piśmienne oraz kosmetyki pielęgnacyjne i środki higieniczne). Po przygotowaniu przez Wolontariuszy paczki zostały wysłane do 40 chorych dzieci.
 11.    W ciągu całego roku 2018 przedstawiciele Wolontariatu Fundacji pomagali podopiecznym, niosąc im wsparcie podczas pobytu w Klinice. Kontynuowano także inicjatywę pomocy psychologicznej dla podopiecznych i ich rodzin – bezpośredni kontakt z psychologiem będącym Wolontariuszem Fundacji.
 12.    Fundacja dofinansowała turnusy rehabilitacyjne Podopiecznym Fundacji, na podstawie złożonych podań do Zarządu.
 13.    Fundacja wydała materiały promocyjne, w tym foldery propagujące działalność Fundacji i "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", a także kalendarzyki, celem propagowania wpłat 1%.
 14.    Fundacja prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook.
 15. Fundacja ściśle współpracuje z Sekcją Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży, dofinansowując szkolenia, konferencje i wszelką działalność edukacyjną. Na stronie internetowej Fundacji jest zakładka: Sekcja.
 16.    W ciągu następnych 12 miesięcy Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia dla dalszej działalności Fundacji.

Od momentu utworzenia Fundacji regularnie spotykał się Zarząd Fundacji, podejmując decyzje o bieżących działaniach Fundacji, a w najważniejszych sprawach Zarząd podejmował uchwały (uchwały do wglądu w siedzibie Fundacji).

W imieniu Zarządu Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem”

Danuta Chlebna-Sokół

Przewodnicząca Zarządu


Załącznik nr 3

Proponowany plan działania Fundacji w roku 2019

 1. Zorganizowanie XII Balu Charytatywnego na rzecz Fundacji w dniu
  2 lutego 2019 r.
 2. Zebranie darów i przygotowanie aukcji tych przedmiotów podczas Balu albo w innym terminie (środki uzyskane z aukcji będą przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i inne cele statutowe Fundacji).
 3. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji.
 4. Kontynuacja wykładów edukacyjnych dla dzieci przewlekle chorych, ich rodziców, a także osób sprawujących opiekę lekarską i inną.
 5. Kontynuacja współtworzenia programów naukowych w ramach działalności Sekcji Chorób Metabolicznych Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy. Organizacja posiedzeń naukowych.
 6. Organizowanie spotkań z chorymi dziećmi na terenie szpitala jak i poza nim, organizacja Dnia Dziecka i innych imprez, np.:
  1. Dzień Dziecka
  2. Spotkanie ze Strażą Miejską
  3. Piknik Rodzinny
  4. Przygotowanie i wysłanie paczek świątecznych dla Podopiecznych Fundacji.
  5. Odwiedziny podopiecznych hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, z życzeniami i drobnymi prezentami.
  6. Pomoc psychologiczna, wsparcie dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin
  7. Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu miejskim i wojewódzkim, celem promocji działań Fundacji.
  8. Przygotowanie materiałów promujących Fundację (m.in. kalendarzyki).

Podkategorie