Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

FUNDATOR

 Prof. dr hab. n. med.  Danuta Chlebna - Sokół

fundator
Fundator i Przewodnicząca Zarządu Fundacji, kieruje Kliniką Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Klinika mieści się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, przy ul. Spornej 36/50; w jej skład wchodzą aktualnie 2 oddziały; Chorób Metabolicznych Kości oraz Patologii Noworodka. Do Kliniki należą przykliniczne poradnie specjalistyczne oraz 2 Pracownie: Badań Czynnościowych i Badań Ultradźwiękowych Kości.
Prof. dr hab. n. med. jest także Kierownikiem I Katedry Pediatrii; tytuł naukowy profesora uzyskała w 2001r., a profesora zwyczajnego w 2004r.Posiada specjalizację drugiego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny wieku rozwojowego (nadaną w 1992 roku przez CK do spraw stopni i tytułów naukowych). Była kierownikiem specjalizacji na I i II stopień z pediatrii 15 lekarzy.
W lipcu 2012r. decyzją członków Zarządu i Rady Fundacji, w oparciu o Regulamin Organizacyjny, prof. D. Chlebna-Sokół została powołana na stanowisko Dyrektora nowoutworzonego przez Fundację Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży.

Zainteresowania naukowe prof. Danuty Chlebnej-Sokół obejmują kilka dziedzin, a mianowicie:

 • ocenę wpływu środowiska na stan zdrowia i rozwój biologiczny dzieci w różnych grupach wiekowych - badania populacyjne
 • badania zaburzeń mineralizacji i struktury kostnej w wieku rozwojowym z względnieniem sposobu żywienia i aktywności ruchowej
 • diagnostykę i leczenie osteoporozy i osteopenii oraz innych chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży
 • problemy kliniczne i kierunki działań profilaktycznych u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz badania odporności poszczepiennej w grupach ryzyka (szczególnie u wcześniaków)
 • kompleksową ocenę wydolności wysiłkowej dzieci zdrowych i chorych przewlekle
 • ocenę jakości kości i gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz noworodków donoszonych
 • szerokie różnokierunkowe badania nad stanem zaopatrzenia populacji dzieci polskich w witaminę D (w tym badania wieloośrodkowe).

Największe osiągnięcia naukowe w ostatnich latach:

 • opracowanie algorytmu postępowania i schematów leczenia osteoporozy i osteopenii w wieku rozwojowym
 • wprowadzenie ilościowych badań kośćca metodą densytometryczną i ultradźwiękową w różnych stanach chorobowych
 • wykazanie udziału wybranych cytokin i układu osteoprotegeryny w etiopatogenezie samoistnej osteoporozy i osteopenii u dzieci i młodzieży,
 • ustalenie wpływu cytokin pro- i przeciwzapalnych na obraz kliniczny posocznicy u noworodków i małych dzieci,
 • modyfikacja szczepień ochronnych u dzieci przedwcześnie urodzonych na podstawie oceny u nich odporności poszczepiennej
 • zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy obniżoną gęstością mineralną kości, a niedoborami żywieniowymi u dzieci łódzkich w wieku 9 - 13 lat (badania kontynuowane)
 • wykazanie istotnych niedoborów witaminy D u dzieci w różnych okresach rozwoju i opracowanie zaleceń dotyczących leczenia i profilaktyki niedoboru witaminy D.

Dorobek naukowy prof. Danuty Chlebnej-Sokół obejmuje ponad 400 pozycji piśmienniczych, w tym 220 stanowią oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach polskich i zagranicznych. Poza tym jest współautorem i redaktorem 2 monografii: ?Diagnostyka i leczenie osteoporozy i osteopenii w wieku rozwojowym? (2002 r.) i ?Zdrowe kości (2007); autorem 5 rozdziałów w różnych podręcznikach oraz współautorem i redaktorem 4 monografii z cyklu "Dziecko Łódzkie." Ponad to pierwszym autorem skryptu dla studentów pt. Badania lekarskie dziecka. Była promotorem 12 prac doktorskich (3 kolejne w trakcie realizacji).

Działalność dydaktyczna to ustalanie programów dydaktycznych, wykłady i nadzór nad nauczaniem propedeutyki pediatrii studentów III Roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nadzór nad nauczaniem wybranego działu pediatrii studentów zagranicznych realizujących w Klinice Studia Anglojęzyczne.

Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymywała wielokrotnie nagrody Rektora Uczelni i towarzystw naukowych. Staże naukowe i kliniczne realizowała w czasie kilkakrotnych pobytów we Francji, a dorobek naukowy prezentowała podczas bardzo licznych zjazdów w kraju i zagranicą.

Jest członkiem zarządu wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Pełni szereg funkcji społecznych w Uczelni. Jest organizatorem Sympozjów Naukowych z cyklu "Dziecko Łódzkie" (od 1999, co dwa lata).

Jest odznaczona medalem "Przyjaciel Dziecka" przyznanym przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2001) oraz medalem honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, przyznanym za zasługi w pediatrii przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (2011r). W 2009 r. otrzymała odznakę ?Za żasługi dla Miasta Łodzi? za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.