Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Sprawozdanie z działalności Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży PTP w roku 2021

INFORMACJE OGÓLNE
Dane rejestracyjne Oddziału:
Nazwa: SEKCJA CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym

Siedziba: 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Adres: jw.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży została powołana
w dniu 14 czerwca 2008r. przez Zarząd Główny Polskiej Fundacji Osteoporozy. W dniu 26.09.2015r. podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zadecydowano
o nawiązaniu współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym. W dniu 30.03.2016r. na zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja została oficjalnie przyjęta w jego struktury (uchwała nr 70/2016).

Sekcja jest instytucją non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Działa na podstawie Regulaminu Sekcji. Celem Sekcji jest działalność naukowa, popularyzatorska i profilaktyczno-lecznicza, zmierzająca do zapobiegania chorobom inwolucyjnym układu ruchu poprzez wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń metabolizmu kostnego u dzieci i młodzieży. Cel ten realizowany jest poprzez:

Prowadzenie badań naukowych w populacji wieku rozwojowego z zakresu chorób metabolicznych kości – profilaktyka, diagnostyka, leczenie.
Opracowanie wytycznych dotyczących leczenia i profilaktyki chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną.
Popularyzację wiedzy z zakresu chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży.
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży liczy obecnie 77 Członków. Jej Zarząd składa się z 11 Członków, w tym Przewodniczącego Zarządu, dwóch Zastępców i Sekretarza.

Rok 2020 Sekcja zakończyła zorganizowaniem IV Konferencji z cyklu ,,Aktualne Problemy Osteologii Dziecięcej”, która odbyła się w formie on-line w dniu 12 grudnia. Współorganizatorami Konferencji byli: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Fundacja Dzieciom „Idziemy Razem” i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii. Członkowie Zarządu Sekcji zaprezentowali 7 referatów o różnorodnej tematyce, dotyczącej diagnostyki i leczenia chorób narządów ruchu u dzieci oraz najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie.

Sekcja wykazuje duże zaangażowanie w popularyzację wiedzy o chorobach metabolicznych kości u dzieci, jej Członkowie uczestniczą w wielu Sympozjach i Zjazdach krajowych i międzynarodowych. Jednakże z powodu trwającej epidemii większość spotkań odbywało się tylko w formie on-line. W dniach 12-13 lutego 2021r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja (Webinarium): Postępy w Pediatrii i Neonatologii. Na tej Konferencji prof. Danuta Chlebna-Sokół wygłosiła referat ,,Nieprawidłowości w układzie kostnym w pierwszych miesiącach życia”. Również w lutym 2021r. w sesji XI Poświątecznego wydania Pediatrii opartej na Przypadkach brały udział dr Izabela Woch oraz dr Katarzyna Dziedzic, prezentując pracę pt. ,,Droga przez mękę- nieoczywiste rozpoznanie osteopetrozy” oraz dr Izabela Michałus wygłaszając wykład ,,Hipofosfatazja- jak nie przeoczyć choroby rzadkiej”. Dr Izabela Michałus wygłosiła również w 2021r. cykl wykładów na temat diagnostyki i leczenia hipofosfatazji podczas Konferencji regionalnych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Konferencji ,, Oblicza Współczesnej Pediatrii” oraz IX Konferencji ,,Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”. W kwietniu 2021r. w Krakowie, podczas 29 th International Medical Students’ Conference IMSC zaprezentowano pracę ,,Clinical, radiological and laboratory evaluation of pamidronic acid efficacy in treatment and prevention from further bone fractures in children with secondary osteoporosis”autorstwa Bartłomieja Juszczaka i Adama Bębenka, nad którą merytoryczną opiekę objął prof. Jerzy Sułko. Podczas XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w dniach 17-19 czerwca 2021r. wygłoszono dwa referaty współautorstwa prof. dr hab. n med. Beaty Kulik-Rechberger: ,,Zatrucie witaminą D u niemowlęcia z opóźnionym rozwojem psychoruchowym” oraz ,,Stężenie witaminy D i polimorfizmy jej receptora u niemowląt z zaburzeniami w zakresie kości czaszki”. Natomiast w dniach 21-23 października 2021r. podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej zaprezentowała referat pt. ,,Osteoporoza u dzieci- diagnostyka i leczenie”.

Należy podkreślić, iż Członkowie Zarządu Sekcji uczestniczą w grupach/ towarzystwach międzynarodowych i współpracują w ustalaniu zaleceń i standardów
w dziedzinie chorób metabolicznych kości. Wymienić tu trzeba uczestnictwo w pracach
,,Pediatric Position Development Conference” celem opracowania oficjalnego stanowiska ISCD w sprawie densytometrii pediatrycznej (dr M. Jaworski), Środkowoeuropejskiego panelu nt. algorytmu postępowaniu w chorobie zwyrodnieniowej (prof. Jerzy Konstantynowicz), udział w pracach grupy badawczej Ponte di Legno Severe Toxicity Working Group (doc. K. Muszyńska-Rosłan).

Członkowie Sekcji biorą czynny udział w działaniach także innych towarzystw naukowych, zajmujących się problematyką chorób kości. Przewodnicząca Zarządu Sekcji prof. dr hab. n med. Danuta Chlebna- Sokół aktywnie uczestniczy, jako Członek Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży, w pracach Zarządu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Wielospecjalistycznego Forum Osteoporotycznego. Od kwietnia 2020r. Przewodnicząca Sekcji pełni, już kolejną kadencję, funkcję Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pediatrii. Członkowie Sekcji podnoszą również swoje kwalifikacje, specjalizując się w różnych dziedzinach medycyny; m. in. dr Izabela Michałus uzyskała w listopadzie 2021r. specjalizację w dziedzinie pediatrii metabolicznej.

Główna działalność Członków Sekcji skupiła się w minionym roku na publikacji wielu prac z zakresu chorób metabolicznych kości. Spośród nich należy wymienić:

§ Jaworski Maciej, Kobylińska Maria, Graff Krzysztof.: ,,Peripheral quantitative computed tomography of the lower leg in children and adolescents: bone densities, cross-sectional sizes and muscle distribution reference data”. Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions 2021 : Vol. 21, Nr 2, s. 215-236
§ Barr Ronald D., Inglis Dean, Athale Uma, Jaworski Maciej, Farncombe Troy, Gordon Christopher L.:,,Bone health in long-term survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia. An assessment by peripheral quantitative computed tomography”. Pediatric Blood & Cancer 2021 : Vol. 68, Nr 12, s. e29218
§ Desmond Małgorzata A., Sobiecki Jakub G., Jaworski Maciej, Płudowski Paweł, Antoniewicz Jolanta, Shirley Meghan K., Eaton Simon, Książyk Janusz, Cortina-Borja Mario, De Stavola Biamca, Fewtrell Mary, Wells Jonathan C.K.: ,,Growth, body composition, and cardiovascular and nutritional risk of 5- to 10-y-old children consuming vegetarian, vegan, or omnivore diets”. American Journal of Clinical Nutrition 2021 : Vol. 113, Nr 6, s. 1565-1577
§ Kapten K, Orczyk K, Smolewska E.: ,,The effect of vitamin D3 and thyroid hormones on the capillaroscopy-confirmed microangiopathy in pediatric patients with a suspicion of systemic connective tissue disease-a single-center experience with Raynaud phenomenon”. Rheumatol Int. 2021 Aug;41(8):1485-1493.
§ Latoch Eryk, Konstantynowicz Jerzy, Krawczuk-Rybak Maryna, Panasiuk Anna, Muszyńska-Rosłan Katarzyna.: ,,A long-term trajectory of bone mineral density in childhood cancer survivors after discontinuation of treatment: retrospective cohort study.” Archives of Osteoporosis 2021: 16, 11 pp, Article ID 45
§ Dziedzic Katarzyna, Haładaj Katarzyna, Adamiecka Paulina, Byrwa Agnieszka, Magsar Khuchit Batbolor, Porczyński Maciej, Jakubowska-Pietkiewicz Elżbieta: ,,Glucocorticoid-induced osteoporosis in two children”. Osteoporosis International, 2021, t.31, nr Suppl.1, s. S133–S621.
§ Dziedzic Katarzyna, Woch Izabela: ,,Stosowanie witamin w pediatrii”. Klinika Pediatryczna. 2021;29(2):1–4.
§ Obara-Moszyńska Monika, Rojek Aleksandra, Kolesińska Zofia, Jurkiewicz Dorota, Chrzanowska Krystyna, Niedziela Marek: ,,X-linked hypophosphataemic rickets of children. Clinical phenotype, therapeutic strategies and molecular backgraund”. Endokrynologia Polska 2/2021 Tom 72
§ Oberc Artur, Sułko Jerzy: ,,Postępy w ortopedii dziecięcej w latach 2019-2020”. Medycyna Praktyczna. Pediatria 2021 nr 4 s. 19-30
§ Musielak Bartosz Jan, Woźniak Łukasz, Sułko Jerzy, Oberc Artur, Jóźwiak Marek: ,,Problems, Complications, and Factors Predisposing to Failure of Fassier-Duval Rodding in Children with Osteogenesis Imperfecta : A Double-center Study”. Jurnal of Pediatric Orthopedics, 2021, Vol.41, nr 4, s. 347-352
§ Kulesa- Mrowiecka Małgorzata, Pihut Małgorzata, Słojewska Kinga, Sułko Jerzy: ,,Temporomandibular Joint and Cervical Spine Mobility Assessment in the Prevention of Temporomandibular Disorders in Children with Osteogenesis Imperfecta : A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, Vol. 18, nr 3, s.
§ Sałacińska K., Pinkier I., Rutkowska L., Chlebna-Sokół D., Jakubowska-Pietkiewicz E., Michałus I., Kępczyński Ł., Salachna D., Jamsheer A., Bukowska-Olech E., Jaszczuk I., Jakubowski L. and Gach A.: Novel Mutations Within Collagen Alpha1(I) and Alpha2(I) Ligand-Binding Sites, Broadening the Spectrum of Osteogenesis Imperfecta – Current Insights Into Collagen Type I Lethal Regions. Front. Genet. 2021, 12:692978. doi: 10.3389/fgene.2021.692978
§ autorstwo dr Izabeli Michałus rozdziału: Choroby przytarczyc. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Podręcznik Pediatrii oparty na zasadach EBM, Medycyna Praktyczna, Dział Endokrynologia - obecnie w formie elektronicznej.
Jest bardzo prawdopodobne, że osiągnięcia Sekcji w wyżej opisanych dziedzinach są znacznie większe , ale nie udało nam się dotrzeć do wszystkich Członków Sekcji celem uzyskania informacji z tego zakresu.

Sekretarz Zarządu Sekcji
dr Gabriela Orzechowska


Przewodnicząca Zarządu Sekcji
prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół