Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

FUNDATOR

 Prof. dr hab. n. med.  Danuta Chlebna - Sokół

fundator
Fundator i Przewodnicząca Zarządu Fundacji, pracuje od 1.10.2017 roku w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M.Konopnickiej, Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, gdzie pełni funkcję Konsultanta w dziedzinie chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży. W szpitalu tym (wcześniej: Kliniczny Szpital Dziecięcy im. Marii Konopnickiej) pracowała przez 45 lat, w tym przez ostatnie 20 lat kierowała ( do 30.09.2017.) Kliniką i I Katedrą Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nadal związana z Kliniką Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, w której konsultuje diagnostykę i leczenie hospitalizowanych tam dzieci, w większości kierowanych z Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2001r., a profesora zwyczajnego w 2004r.Posiada specjalizację drugiego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny wieku rozwojowego (nadaną w 1992 roku przez CK do spraw stopni i tytułów naukowych). Była kierownikiem specjalizacji na I i II stopień z pediatrii 30 lekarzy.
W lipcu 2012r. decyzją członków Zarządu i Rady Fundacji, w oparciu o Regulamin Organizacyjny, prof. D. Chlebna-Sokół została powołana na stanowisko Dyrektora nowoutworzonego przez Fundację Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży.

Zainteresowania naukowe prof. Danuty Chlebnej-Sokół obejmują kilka dziedzin, a mianowicie:

 • ocenę wpływu środowiska na stan zdrowia i rozwój biologiczny dzieci w różnych grupach wiekowych - badania populacyjne
 • badania zaburzeń mineralizacji i struktury kostnej w wieku rozwojowym z względnieniem sposobu żywienia i aktywności ruchowej
 • diagnostykę i leczenie osteoporozy i osteopenii oraz innych chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży
 • problemy kliniczne i kierunki działań profilaktycznych u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz badania odporności poszczepiennej w grupach ryzyka (szczególnie u wcześniaków)
 • kompleksową ocenę wydolności wysiłkowej dzieci zdrowych i chorych przewlekle
 • ocenę jakości kości i gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz noworodków donoszonych
 • szerokie różnokierunkowe badania nad stanem zaopatrzenia populacji dzieci polskich w witaminę D (w tym badania wieloośrodkowe).

Największe osiągnięcia naukowe w ostatnich latach:

 • opracowanie algorytmu postępowania i schematów leczenia osteoporozy i osteopenii w wieku rozwojowym
 • wprowadzenie ilościowych badań kośćca metodą densytometryczną i ultradźwiękową w różnych stanach chorobowych
 • wykazanie udziału wybranych cytokin i układu osteoprotegeryny w etiopatogenezie samoistnej osteoporozy i osteopenii u dzieci i młodzieży,
 • ustalenie wpływu cytokin pro- i przeciwzapalnych na obraz kliniczny posocznicy u noworodków i małych dzieci,
 • modyfikacja szczepień ochronnych u dzieci przedwcześnie urodzonych na podstawie oceny u nich odporności poszczepiennej
 • zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy obniżoną gęstością mineralną kości, a niedoborami żywieniowymi u dzieci łódzkich w wieku 9 - 13 lat (badania kontynuowane)
 • wykazanie istotnych niedoborów witaminy D u dzieci w różnych okresach rozwoju i opracowanie zaleceń dotyczących leczenia i profilaktyki niedoboru witaminy D.

Dorobek naukowy prof. Danuty Chlebnej-Sokół obejmuje ponad 400 pozycji piśmienniczych, w tym 220 stanowią oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach polskich i zagranicznych. Poza tym jest współautorem i redaktorem 2 monografii: Diagnostyka i leczenie osteoporozy i osteopenii w wieku rozwojowym (2002 r.) i Zdrowe kości (2007); autorem 5 rozdziałów w różnych podręcznikach oraz współautorem i redaktorem 4 monografii z cyklu "Dziecko Łódzkie." Ponad to pierwszym autorem skryptu dla studentów pt. Badania lekarskie dziecka. Była promotorem 15 prac doktorskich (2 kolejne w trakcie realizacji).

Działalność dydaktyczna to ustalanie programów dydaktycznych, wykłady i nadzór nad nauczaniem propedeutyki pediatrii studentów III Roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nadzór nad nauczaniem wybranego działu pediatrii studentów zagranicznych realizujących w Klinice Studia Anglojęzyczne.

Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymywała wielokrotnie nagrody Rektora Uczelni i towarzystw naukowych. Staże naukowe i kliniczne realizowała w czasie kilkakrotnych pobytów we Francji, a dorobek naukowy prezentowała podczas bardzo licznych zjazdów w kraju i zagranicą.

Jest członkiem zarządu wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Pełniłą różne funkcjie w Uczelni i organizowała cykliczne sympozja naukowe z cyklu "Dziecko Łódzkie" - od 1999, co dwa lata do 2017 (ostatnie)

Jest odznaczona medalem "Przyjaciel Dziecka" przyznanym przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2001) oraz medalem honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, przyznanym za zasługi w pediatrii przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (2011r). W 2009 r. otrzymała odznakę ?Za zasługi dla Miasta Łodzi? za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

W 2015 roku została uhonorowana Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego , przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego, a w 2016 otrzymała order "Kawaler Orderu Uśmiechu" - odznaczenie nadane przez dzieci za okazywanie im serca, przyjaźni, dobroci i cierpliwości. Order został wręczony przez Kanclerza Międzynarodowej Kapituły orderu uśmiechu - 20 grudnia 2016.

 

1.07.2014 roku Fundator Fundacji została powołana przez Wojewodę Łódzkiego  na konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, którą to funkcję sprawuje dotychczas.