Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

 

 

Idziemy Razem

 


Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu "Idziemy Razem" została utworzona 11 lipca2005 roku przy Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej Fundatorem jest prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół, a siedzibą jest obecnie Uniwersyteckie Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, przy ul. Spornej 36/50.

Fundacja powstała w związku z tym, że znaczna część pacjentów Kliniki i przyklinicznej poradni specjalistycznej to dzieci niepełnosprawne fizycznie, które cierpią z powodu wrodzonych chorób kości i mięśni, nabytych wad tych układów, mózgowego porażenia dziecięcego, przewlekłych chorób układu kostnego i nerwowego, osteoporozy itp.

27 listopada 2006 roku Fundacja Dzieciom "Idziemy Razem" uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego - Nr KRS 0000237659.

 

Przekaż 1% podatku

 

Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji są liczne i w związku z tym działalność jest bardzo różnorodna. Najważniejszym spośród nich jest udzielanie pomocy dzieciom cierpiącym na przewlekłe choroby kości, mięśni, stawów i nerwów (narządy ruchu) i ich rodzinom. Jest to głównie pomoc materialna, ale także pomoc psychoterapeutyczna, w tym prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, jak też edukacji medycznej. Wśród celów Fundacji istotne znaczenie odgrywa potrzeba wspierania placówek zajmujących się chorymi dziećmi, m.in. modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia. Ponad to podejmowanie działań na rzecz podnoszenia sprawności dzieci z chorobami narządów ruchu, w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, a także zabaw sportowych, wycieczek, wyjazdów w tereny rekreacyjne. U dzieci niepełnosprawnych ruchowo bardzo ważne jest rozwijanie aktywności twórczej, wydobywanie uzdolnień m.in. plastycznych, literackich, muzycznych. Dlatego też współpraca Fundacji z różnymi grupami twórczymi, w tym przede wszystkim ze środowiskami artystycznymi ma ogromne znaczenie dla kształtowania osobowości i postawy życiowej.

Wspieranie Podopiecznych

Otaczamy opieką pielęgnacyjną i udzielamy pomocy materialnej najbardziej potrzebującym dzieciom i ich rodzicom. Naszym Podopiecznym dofinansowaliśmy liczne turnusy rehabilitacyjne. Fundacja współpracuje ze stowarzyszeniem rodziców dzieci chorych na wrodzoną łamliwość kości (osteogenesis imperfecta) - Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z Wrodzoną Łamliwością Kości. Prezes Zarządu kilkakrotnie wizytowała turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z WŁK organizowane przez Koło (Sarbinowo 2010, Stegna 2011, Międzywodzie 2012, 2013). Fundacja dofinansowuje pobyt podopiecznych na tych turnusach.

Z okazji Dnia Dziecka Zarząd i Wolontariusze Fundacji spotykają się się ze swymi Podopiecznymi na seanach filmowych. Organizujemy również imprezy okolicznosciowe dla naszych małych pacjentów, np. Mikołajki, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia, najbardziej potrzebujący Podopieczni Fundacji są obdarowywani paczkami świątecznymi.

Działalność charytatywna

Od 2007 roku organizujemy Bale Charytatywne, zawsze w ostatnią sobotę karnawału. Stanowią połączenie zabawy, spotkania towarzyskiego, a przede wszystkim akcji dobroczynnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci, tak bardzo potrzebujących, poza innymikids2 11 rodzajami pomocy wsparcia finansowego. Szczególnie korzystna w tym względzie jest, prowadzona podczas balu, aukcja wartościowych i prestiżowych przedmiotów oraz loteria fantowa. Darczyńcami są osoby znane i cenione, przedmioty na aukcję podarowali nam m.in. Prezydent Lech Kaczyński, Prezydent Bronisław Komorowski, Małżonka Prezydenta Pani Anna Komorowska, Pani Agata Buzek, Metropolita Łódzki Arcybiskup Władysław Ziółek, Wojewoda Łódzki - Pani Jolanta Chełmińska, Profesor Aleksandra Gieraga, Iwan Kulik.

Dochód uzyskany z balu jest przeznaczony w całości na cele statutowe Fundacji w tym w znacznej części na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

W maju 2006r. pod patronatem dyrektora BOK, pani Marty Wilczkowskiej doszło do współpracy twórców sztuki złotniczej Barbary i Andrzeja Opałko z założycielką Fundacji na rzecz dzieci przewlekle chorych z dysfunkcją narządów ruchu ?Idziemy Razem? prof. dr hab. n. med. Danutą Chlebną-Sokół.

23 czerwca 2006 roku o godzinie 20.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury Na Żubardzkiej Łódź, ul. Żubardzka 3 odbył się wieczór artystyczny "BEZCENNOŚĆ".

W dniu 25 maja 2012 roku, w Instytucie Europejskim w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 258/260, odbyła się "Akcja dobroczynna dla chorych dzieci, pt "Densytometr".Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Metropolita Łódzki Arcybiskup Władysław Ziółek oraz Wojewoda Łódzki - Pani Jolanta Chełmińska.

Wspieranie placówek medycznych zajmujących się niepełnosprawnymi dziećmi

Ze środków zgromadzonych dotychczas na koncie Fundacji wyremontowano gabinet zabiegowy w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, zakupiono drobny sprzęt medyczny.

W 2008 roku Fundacja rozpoczęła starania o uzyskanie funduszy unijnych na przeprowadzenie remontu i modernizacji Kliniki. Zarząd Fundacji dokonał przelewu kwoty stanowiącej wkład własny do projektu "Przebudowa pomieszczeń III Oddziału Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości w Łodzi, przy ul. Spornej 36/50", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 16 kwietnia 2012 roku, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Oddziału Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi. Nasi podopieczni, mali pacjenci są leczeni w nowoczesnym, dobrze wyposażonym oddziale.

13 czerwca 2012 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości przy Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem", które mieści się w Łodzi przy ulicy Traugutta 11. Centrum powstało z myślą o opiece medycznej dotyczącej przede wszystkim podopiecznych Fundacji, ale także i innych dzieci z chorobami narządów ruchu; wcześniej taka poradnia istniała przy Klinice
w USK nr 4. Jest prowadzone w ramach działalności gospodarczej Fundacji o typie ?not for profit?, co oznacza, iż zyski z prowadzonej działalności zostaną w całości przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Nasze Centrum jest wyposażone w nowoczesny aparat densytometryczny do oceny gęstości mineralnej kośćca. Poradnia przyjmuje zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Porady dla pacjentów ze skierowaniem prowadzone są bezpłatnie. Lekarze pracujący w Centrum to specjaliści róznych dziedzin: pediatrii, ortopedii, ginekologii, reumatologii, mający doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób metabolicznych kości, do których należą m.in. osteoporoza, osteopenia, wrodzone choroby kości.

 Działalność naukowa, edukacyjna

Wspólnie z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi oraz Kliniką Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego, Fundacja organizuje cykl Sympozjów Naukowych ?Dziecko Łódzkie?.

Przedstawiciele Fundacji promują jej działalność na corocznych Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA, jak również podczas Międzynarodowych Targów Łódzkich (Salon Artykułów dla Matki i Dziecka KRAINA DZIECKA) oraz Jarmarku Województwa Łódzkiego. Członkowie Fundacji organizują wykłady dla społeczeństwa Łodzi nt. krzywicy, zdrowych kości, profilaktyki i chorób wieku rozwojowego oraz pogadanek edukacyjnych dla rodziców chorych dzieci.

Od maja 2012 roku Fundacja Dzieciom "Idziemy Razem" współpracuje z Wydziałem Promocji Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pabianicach, dwukrotnie jej przedstawicielki brały udział w Pabianickim Dniu Zdrowia (2012 i 2013 rok), gdzie udzielały porad z zakresu chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży oraz promowały Fundację i jej działalność. Wydarzenie było wspólną inicjatywą Urzędu Miejskiego oraz Prezydenta Miasta Pabianice, mającą na celu podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców. W ramach tej współpracy w dniu 18 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach odbyła się konferencja pt: ?Zdrowie naszych dzieci?. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz Szkołę Podstawową nr 17 w Pabianicach. W spotkaniu wzięli udział Przedstawiciele Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu ?Idziemy Razem?, wygłoszono prelekcje z zakresu chorób kości u dzieci i szczepień ochronnych.

Fundacja współpracuje z Sekcją Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży, biorąc udział w organizowanych wykładach i konferencjach.

***********

Osoby zaangażowane w działalność na rzecz Fundacji, i to nie tylko Zarząd, Rada Fundacji czy Rada Programowo-Konsultacyjna i Wolontariusze, ale także prawnik, młodzi informatycy. Z pełnym poświęceniem pracują tu młodzi lekarze, psychologowie, fizjoterapeuci, studenci. Wspiera nas ksiądz Jarosław Leśniak, który zasiada w Radzie Fundacji i jednocześnie jest naszym Duszpasterzem. Warto podkreślić, że za swoją pracę w Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.