Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Zebranie Osób działających w Fundacji

19 grudnia 2019 r. w siedzibie Fundacji przy ul. Spornej 36/50 odbyło
się coroczne, sprawozdawcze Zebranie Wszystkich Osób działających w
Fundacji.

Zebranie było zorganizowane przez Zarząd i Radę Fundacji. Poza
sprawozdaniami (merytoryczne w załączeniu), dyskutowano nad planami
dalszych działań Fundacji.

Zdjęcia z Zebrania w GALERII.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom
z Chorobami Narządów Ruchu

„IDZIEMY RAZEM” za rok 2019

 1.    2 lutego 2019 r. Fundacja zorganizowała XIII Bal Dobroczynny, który odbył się jak w poprzednich latach w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podczas balu miały miejsce wydarzenia o charakterze charytatywnym – aukcja przedmiotów podarowanych przez sponsorów i aukcja poduszek oraz kołderek wykonanych specjalnie na bal.
 2.    Zgodnie z celem statutowym Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem”, pieniądze uzyskane ze sprzedaży darów podczas aukcji przeprowadzonych na balu, zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu diagnostycznego dla dzieci niepełnosprawnych oraz zdeponowane na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.
 3. 3.   Fundacja przyznała na podstawie uchwały Certyfikaty Dobroczynności dla szczególnie zasłużonych Darczyńców i Przyjaciół Fundacji.
 4.  W strukturach Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" działała jednostka lokalna, pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", w ramach działalności o typie "not for profit",
  co oznacza, iż zyski z tej działalności są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Jednostka ta utworzona została w związku z podjęciem przez Fundację działalności leczniczej o charakterze poradni diagnostyczno - konsultacyjnej. Kontynuowano realizację kontraktu z NFZ.
 5.    22 marca 2019 roku Prezes Fundacji Prof. Danuta Chlebna-Sokół uczestniczyła w Święcie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kawalerów Uśmiechu w Głogowie.
 6.    26 maja 2019 roku Fundacja, wspólnie z Referatem Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, zorganizowała „Piknik w terenie” z okazji Dnia Dziecka.
  W wydarzeniu tym uczestniczyły dzieci – Podopieczni Fundacji wraz z rodzicami i opiekunami.
 7.    W dniach 12-26 lipca 2019 r. odbył się turnus rehabilitacyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości. Prezes Fundacji, prof. Danuta Chlebna-Sokół, wizytowała, podobnie jak w latach poprzednich, ten turnus dla dzieci (i młodych dorosłych) z wrodzoną łamliwością kości. W tym roku był on zorganizowany w Stegnie. Prezes Fundacji konsultowała problemy nowych uczestników turnusu, kontrolowała przebieg zajęć rehabilitacyjnych, udzielała porad dotyczących leczenia, postępowania dietetycznego i aktywności fizycznej. Na turnusie przebywały dzieci chore na WŁK, które otrzymały od Naszej Fundacji dofinansowanie.
 8.    W dniu 31 sierpnia 2019 na terenie CSK Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Marii Konopnickiej odbył się Piknik Rodzinny dla pacjentów, który współorganizowała Fundacja. W spotkaniu tym uczestniczyli też przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi.
 9.    W dniach 5-7 września 2019 odbył się XXXV zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Rzeszowie. W dniu 7 września przedstawiciele Fundacji wygłosili wykłady podczas sesji naukowej pt. „Aktualne problemy osteologii dziecięcej”, która została zorganizowana przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży. Odbyło się również zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym Prezes Fundacji, prof. Danuta Chlebna – Sokół została wybrana na Przewodniczącą Zarządu Sekcji.
 10.  W dniach 27-28 września 2019 roku, Prezes Fundacji reprezentowała Zarząd na VII Środkowo-Europejskim Kongresie Osteoporozy i Osteoartrozy jako członek Komitetu Naukowego i członek Komisji oceniającej prace w sesji plakatowej.
 11. W dniu 9 grudnia 2019 na auli CSK Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  im. Marii Konopnickiej odbyły się Mikołajki, w których uczestniczyły dzieci
  z Oddziałów Szpitala oraz podopieczni Fundacji. W spotkaniu tym brali udział też przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi, a koncert kolęd wykonał zespół „Schola dziecięca”
 12.  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Podopieczni Fundacji zostali obdarowani paczkami świątecznymi (zabawki, artykuły piśmienne oraz kosmetyki pielęgnacyjne i środki higieniczne). Po przygotowaniu przez Wolontariuszy paczki zostały wysłane do chorych dzieci.
 13.    W ciągu całego roku 2019 przedstawiciele Wolontariatu Fundacji pomagali podopiecznym, niosąc im wsparcie podczas pobytu w Klinice. Kontynuowano także inicjatywę pomocy psychologicznej dla podopiecznych i ich rodzin – bezpośredni kontakt z psychologiem będącym Wolontariuszem Fundacji.
 14.    Fundacja dofinansowała turnusy rehabilitacyjne Podopiecznym Fundacji, na podstawie złożonych podań do Zarządu.
 15.    Fundacja wydała materiały promocyjne, w tym kalendarzyki, celem propagowania wpłat 1%.
 16.    Fundacja prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook.
 17.    W ciągu następnych 12 miesięcy Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia dla dalszej działalności Fundacji.

Od momentu utworzenia Fundacji regularnie spotykał się Zarząd Fundacji, podejmując decyzje o bieżących działaniach Fundacji, a w najważniejszych sprawach Zarząd podejmował uchwały (uchwały do wglądu w siedzibie Fundacji).

………………………..

Danuta Chlebna-Sokół

Przewodnicząca Zarządu Fundacji

Dzieciom „Idziemy Razem”
Proponowany plan działania Fundacji w roku 2020

 1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji.
 2. Dalsze prowadzenie jednostki lokalnej, pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży",
  w ramach działalności o typie "not for profit",
 3. Kontynuacja wykładów edukacyjnych dla dzieci przewlekle chorych, ich rodziców, a także osób sprawujących opiekę lekarską i inną.
 4. Kontynuacja współtworzenia programów naukowych w ramach działalności Sekcji Chorób Metabolicznych Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy. Organizacja posiedzeń naukowych.
 5. Organizowanie spotkań z chorymi dziećmi na terenie szpitala jak i poza nim, organizacja Dnia Dziecka i innych imprez, np.:
  1. Dzień Dziecka
  2. Spotkanie ze Strażą Miejską
  3. Piknik Rodzinny
  4. Przygotowanie i wysłanie paczek świątecznych dla Podopiecznych Fundacji.
  5. Odwiedziny podopiecznych hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, z życzeniami i drobnymi prezentami.
  6. Pomoc psychologiczna, wsparcie dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin
  7. Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu miejskim i wojewódzkim, celem promocji działań Fundacji.
  8. Przygotowanie materiałów promujących Fundację (m.in. kalendarzyki).