Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2022


10 stycznia 2023 w siedzibie Centrum odbyło się coroczne zebranie przedstawicieli Organów Fundacji. Obecni byli Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Fundacji oraz przedstawiciele Rady Programowo-Konsultacyjnej i Wolontariatu. Omawiano działalność Fundacji, problemy i plany na przyszłość. Poniżej sprawozdanie merytoryczne z omawianych szczegółowo spraw.     

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom
z Chorobami Narządów Ruchu
„IDZIEMY RAZEM” za rok 2022

  

W strukturach Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" kontynuowała działalność jednostka medyczna, pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", prowadząc usługi medyczne o typie "not for profit", co oznacza, iż nadwyżki z tej działalności są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Jednostka ta utworzona została w związku z podjęciem przez Fundację działalności leczniczej o charakterze poradni diagnostyczno - konsultacyjnej. Kontynuowano realizację kontraktu z NFZ – wizyty stacjonarne oraz teleporady.
   10 marca 2022 roku Członkowie Zarządu Fundacji, w osobach : profesor Danuta Chlebna-Sokół, dr Izabela Michałus, dr inż. Andrzej Sokół oraz Wolontariuszka Teresa Czeszek - pielęgniarka przeprowadzili badania lekarskie u około 20. dzieci z rodzin Ukraińskich Uchodźców Wojennych, które zamieszkały w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego na osiedlu Lumumby. Dzieci były w różnym wieku, a badania miały charakter profilaktycznych, podczas których oceniono ogólny rozwój dziecka i stan zdrowia. W niektórych przypadkach, gdy wykryto nieprawidłowości lub choroby przewlekłe, ustalano wskazania do poradni specjalistycznych. Opiekunowie dzieci otrzymali oficjalną dokumentację z opisem i wynikiem badania oraz z zaleceniami.
   Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem” pomagała dzieciom z rodzin ukraińskich uchodźców wojennych, które zamieszkały w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, przy ulicy Lumumby. 30 marca 2022 roku przekazaliśmy dla tych dzieci zestawy preparatów witaminy D, do profilaktycznego stosowania do końca czerwca.
   Fundacja, z okazji Świąt Wielkanocnych, przekazała prezenty dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy. Zakupione przez Fundację różne produkty spożywcze przekazane zostały za pośrednictwem Pracowników Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z życzeniami najlepszego spędzenia naszych polskich chrześcijańskich Świąt Wielkanocnych.
  21 maja 2022 roku w Walewicach- w Kompleksie Pałacowym ze Stadniną Konii pięknym parkiem z przepływającą przez park rzeką, odbyło się Spotkanie z Okazji Dnia Dziecka. Spotkanie to było zorganizowane przez Fundację Pomagającą Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem” ze współudziałem Zespołu Kompleksu Pałacowego w Walewicach. Na tę Imprezę były zaproszone dzieci – podopieczni Fundacji, w tym najnowsi: dzieci z Ukrainy, oraz dzieci osób działających i wspierających Fundację. Gośćmi spotkania były osoby, które przez wiele lat działały i wspierały Fundację, w tym przedstawiciel władz krajowych - Minister Rządu RP, przedstawiciele władz wojewódzkich – województwa łódzkiego i śląskiego oraz rodzice i opiekunowie podopiecznych Fundacji. Pod koniec Spotkania odbyła się aukcja darów przekazanych w tym celu przez Sponsorów; wszystkie podarowane przedmioty były wylicytowane. Uzyskane z tej licytacji fundusze będą w całości przeznaczone na cele statutowe Fundacji, w tym na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.                                                       
  W dniach 30.07-13.08.2022 roku odbył się turnus rehabilitacyjny, zorganizowany w Międzywodziu przez Stowarzyszenie Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości - OI Polska. Na tym turnusie przebywało między innymi 20 dzieci z wrodzoną łamliwością kości, a 15 z nich otrzymało dofinansowanie pobytu od Naszej Fundacji. Przez kilka dni pacjentom na turnusie towarzyszyła Prezes Fundacji prof. Danuta Chlebna-Sokół, która kontrolowała przebieg zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych u dzieci oraz udzielała porad rodzicom i samym dzieciom z zakresu różnych problemów medycznych.
  26.listopada 2022 roku odbyła się V Konferencja z cyklu „Aktualne problemy osteologii wieku rozwojowego. „Konferencja miała miejsce w Hotelu Borowiecki, w Łodzi; była zorganizowana przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, ze współudziałem Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem” oraz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Na konferencji członkowie Zarządu Fundacji przedstawili wykłady.

  •    W dniu 6 grudnia 2022 Fundacja wykupiła na własność, od Zarządu Lokali Miejskich Urzędu Miasta Łodzi lokal, w którym mieści się Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży.

   W ciągu całego roku 2022 przedstawiciele Wolontariatu Fundacji pomagali podopiecznym, niosąc im wsparcie podczas pobytu w Klinice. Kontynuowano także inicjatywę pomocy psychologicznej dla podopiecznych i ich rodzin – bezpośredni kontakt z psychologiem będącym Wolontariuszem Fundacji.
   Fundacja dofinansowała turnusy rehabilitacyjne  licznym Podopiecznym Fundacji, na podstawie złożonych podań do Zarządu, zatwierdzanych uchwałami.
   Członkowie Fundacji prowadzili wykłady z zakresu chorób metabolicznych kości na licznych konferencjach krajowych, szerząc wiedzę o diagnostyce i leczeniu chorób układu kostnego (w tym chorób rzadkich) u dzieci.
   Fundacja współpracowała z Sekcją Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym.
   Fundacja wydała materiały promocyjne, w tym kalendarzyki, celem propagowania wpłat 1%.
   Fundacja prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook.
   W ciągu następnych 12 miesięcy Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia dla dalszej działalności Fundacji.

Od momentu utworzenia Fundacji regularnie spotykał się Zarząd Fundacji, podejmując decyzje o bieżących działaniach Fundacji, a w najważniejszych sprawach Zarząd podejmował uchwały (uchwały do wglądu w siedzibie Fundacji).

 

 

Danuta Chlebna-Sokół                            Izabela Michałus
Przewodnicząca Zarządu Fundacji         Sekretarz Zarządu Fundacji    
Dzieciom „Idziemy Razem”                      Dzieciom „Idziemy Razem”

 

W Galerii zamieszczono cztery zdjęcia z zebrania 10 stycznia 2023.