Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „IDZIEMY RAZEM” za rok 2018

 

 1.    20 stycznia 2018 r. Fundacja zorganizowała XII Bal Dobroczynny, który odbył się jak w poprzednich latach w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podczas balu miały miejsce wydarzenia o charakterze charytatywnym – aukcja przedmiotów podarowanych przez sponsorów i aukcja poduszek oraz kołderek wykonanych specjalnie na bal.
 2.    Zgodnie z celem statutowym Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem” (paragraf 3, ustęp 1, punkt k) pieniądze uzyskane ze sprzedaży darów podczas aukcji przeprowadzonych na balu, zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu diagnostycznego dla dzieci niepełnosprawnych oraz zdeponowane na rachunkach bankowych
  z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.
 3. 3.   Fundacja przyznała na podstawie uchwały Certyfikaty Dobroczynności dla szczególnie zasłużonych Darczyńców i Przyjaciół Fundacji.
 4.  W strukturach Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" działała jednostka lokalna, pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", w ramach działalności o typie "not for profit", co oznacza, iż zyski z tej działalności są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Jednostka ta utworzona została w związku z podjęciem przez Fundację działalności leczniczej o charakterze poradni diagnostyczno - konsultacyjnej. Kontynuowano realizację kontraktu z NFZ.
 5. 3 lutego 2018 roku podczas Jubileuszu Pani Zuzanny Pesty – Wolontariuszki Fundacji, goście Jubileuszu zamiast kwiatów przekazali darowiznę pieniężną na cele statutowe Fundacji.
 6.    22 lutego 2018 roku w ramach spotkań ze Strażą Miejską odbyły się prezentacje i warsztaty w wykonaniu nauczycieli szkoły Podstawowej nr 46
  w Łodzi, która współpracuje ze Strażą Miejską. Spotkanie miało miejsce w Auli szpitala.
 7.    W dniach 17-21 sierpnia 2018 r. Prezes Fundacji prof. Danuta Chlebna-Sokół wizytowała, podobnie jak w latach poprzednich, turnus rehabilitacyjny dla dzieci (i młodych dorosłych) z wrodzoną łamliwością kości. W tym roku był on zorganizowany w Sarbinowie. Prezes Fundacji konsultowała problemy nowych uczestników turnusu, kontrolowała przebieg zajęć rehabilitacyjnych, udzielała porad dotyczących leczenia, postępowania dietetycznego i aktywności fizycznej. Na turnusie przebywało kilkanaścioro dzieci chorych na WŁK, które otrzymały od Naszej Fundacji dofinansowanie.
 8.    W dniu 1 września 2018 na terenie CSK Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Marii Konopnickiej odbył się Piknik Rodzinny dla pacjentów, który współorganizowała Fundacja. W spotkaniu tym uczestniczyli też przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi.
 9. Fundacja była współorganizatorem III Konferencji „Aktualne problemy osteologii dziecięcej”, która odbyła się 24 listopada 2018 r. w Centrum Biznesowym „Synergia” w Łodzi.
 10.  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Podopieczni Fundacji zostali obdarowani paczkami świątecznymi (zabawki, artykuły piśmienne oraz kosmetyki pielęgnacyjne i środki higieniczne). Po przygotowaniu przez Wolontariuszy paczki zostały wysłane do 40 chorych dzieci.
 11.    W ciągu całego roku 2018 przedstawiciele Wolontariatu Fundacji pomagali podopiecznym, niosąc im wsparcie podczas pobytu w Klinice. Kontynuowano także inicjatywę pomocy psychologicznej dla podopiecznych i ich rodzin – bezpośredni kontakt z psychologiem będącym Wolontariuszem Fundacji.
 12.    Fundacja dofinansowała turnusy rehabilitacyjne Podopiecznym Fundacji, na podstawie złożonych podań do Zarządu.
 13.    Fundacja wydała materiały promocyjne, w tym foldery propagujące działalność Fundacji i "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", a także kalendarzyki, celem propagowania wpłat 1%.
 14.    Fundacja prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook.
 15. Fundacja ściśle współpracuje z Sekcją Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży, dofinansowując szkolenia, konferencje i wszelką działalność edukacyjną. Na stronie internetowej Fundacji jest zakładka: Sekcja.
 16.    W ciągu następnych 12 miesięcy Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia dla dalszej działalności Fundacji.

Czytaj więcej: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami...

Sprawozdanie z Zebrania Osób działających w Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem” 2018

Zebrania takie odbywają się każdego roku i mają charakter sprawozdawczego z dyskusją nad planem działań na rok następny. Zebranie odbyło się w Sali Seminaryjnej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii CSK UM w Łodzi, przy ul. Spornej 36/50.Uczestniczyło w nim 27 osób, chociaż swoje przybycie zgłosiło 41 osób(14 odwołało obecność w ostatniej chwili), ze wszystkich organów Fundacji.   Po powitaniu wszystkich obecnych, Przewodnicząca Zarządu ,Fundator-prof. Danuta Chlebna-Sokół przedstawiła sylwetki nowych Wolontariuszy i powitała obecnych, spośród nich. W ostatnim czasie do Wolontariatu Fundacji zostali przyjęci: Justyna Wiechno, Jolanta Zdziarska, Joanna Kosmowska, Agnieszka Byrwa, Sylwia Gregorczyk i Sławomir Janiga.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z Zebrania Osób działających w Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem” 2018

Dyplom dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego UM w Łodzi

Dr n.med. Izabela Michałus - Sekretarz Fundacji Dzieciom "Idziemy
Razem", Wiceprzewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych Kości otrzymała
Dyplom dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego UM w Łodzi przyznany
przez studentów na podstawie ocen indywidualnych.

 

Sekretarz_IzabelaMichalus_dyplom1.jpgSekretarz_IzabelaMichalus_dyplom3.jpgSekretarz_IzabelaMichalus_dyplom2.jpg